OUDERS

Uit onderzoek blijkt dat:

 • Jaarlijks 1 op de 5 jongeren last heeft van depressieve buien (nergens zin in hebben, chagrijnig zijn, zich eenzaam voelen, zich schuldig voelen zonder duidelijke aanleiding, zich slecht kunnen concentreren, ineens veel of weinig eetlust hebben, weinig energie hebben en/of, ineens veel of weinig slapen).
 • Jaarlijks 1 op de 22 jongeren een echte depressie heeft.

Door jongeren tips en adviezen te geven over hoe ze lekker in hun vel kunnen zitten, kunnen veel problemen voorkomen worden.

Happyles.nl
De lessen van Happyles zijn ontwikkeld vanuit een positieve insteek met als doel het geluk en de psychische gezondheid van jongeren te bevorderen en depressie te voorkomen. Jongeren worden zich in de e-lessen bewust van hoe zij zich voelen en krijgen tips en oefeningen die hen kunnen helpen om zich vaker lekker in hun vel te voelen. Happyles gaat, gebaseerd op ideeën vanuit de positieve psychologie, uit van de krachten van de mens en richt zich op het versterken van beschermende factoren in de jongere. 

Wat gaat mijn kind leren?
Om de psychische gezondheid van jongeren te bevorderen, motiveert Happyles jongeren om de volgende vaardigheden (verder) te ontwikkelen:

 • vaardigheden in het oplossen van problemen;
 • weten welke talenten je hebt;
 • aan leuke dingen denken;
 • iets nieuws ondernemen;
 • Iets aardigs doen voor een ander;
 • irreële gedachten ombuigen naar reële gedachten;
 • sociaal vaardig zijn;
 • sporten;
 • het vermogen om te genieten van alledaagse zaken.

Uitvoering
De klassikale lessen worden begeleid door getrainde zorgprofessionals uit de jeugdhulpsector (bijvoorbeeld GGD/GGZ). Dit dient in nauwe samenwerking met docenten/mentoren en zorgcoördinatoren van school te gebeuren.

Meer informatie?
Neem dan contact op met het Trimbos-instituut via het contactformulier.

CONTACTGEGEVENS

De site www.happyles.nl is een initiatief van het Trimbos-instituut:

Trimbos-instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht

Postbus 725
3500 AS Utrecht

telefoon 030-2971100
info@trimbos.nl

Voor vragen over Happyles: happyles@trimbos.nl