HAPPYLESTEST

De Happylestest bestaat uit 34 vragen met vijf antwoordcategorieën. Er zijn geen 'goede' of 'foute' antwoorden. De vragen gaan over hoe een jongere zich de afgelopen week of twee weken heeft gevoeld of gedragen. De vragen zijn gericht op gevoelens van welbevinden en depressie, en daarnaast zijn er vragen over de thuissituatie, schooluitval en middelengebruik.

Deze 34 vragen worden veel gebruikt om een inschatting te kunnen maken van hoe mensen (zowel jongeren als volwassenen) zich voelen: of zij lekker in hun vel zitten, minder lekker in hun vel zitten, of echt helemaal niet lekker in hun vel zitten. Het gaat om een momentopname (gebaseerd op de afgelopen 1-2 weken).

Op basis van deze test krijgen leerlingen en studenten automatische persoonlijke geluksscore met een kort advies.

Persoonlijk adviesgesprek
Op basis van de persoonlijke geluksscore die jongeren krijgen na het invullen van de Happylestest, wordt met alle leerlingen een adviesgesprek gevoerd door de getrainde zorgprofessionals uit de jeugdhulpsector (bijvoorbeeld GGD/GGZ). Een gemiddeld adviesgesprek duurt tussen de 5 à 10 minuten. Jongeren die in een risicogebied scoren en minder lekker in hun vel zitten, worden doorverwezen naar de Happyles-groepscursus of naar andere evidence based hulp in de lokale jeugdhulpketen.

TEST JE GELUK
CONTACTGEGEVENS

De site www.happyles.nl is een initiatief van het Trimbos-instituut:

Trimbos-instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht

Postbus 725
3500 AS Utrecht

telefoon 030-2971100
info@trimbos.nl

Voor vragen over Happyles: happyles@trimbos.nl