CHATCURSUS

De online groepscursus van Happyles is voor jongeren die minder lekker in hun vel zitten. Wanneer jongeren met deze cursus willen starten, vullen zij een aanmeldvragenlijst in. Op basis van deze vragenlijst wordt besloten of de cursus een geschikt hulpaanbod is voor deze jongere. Wanneer een jongere deel mag nemen aan de chatcursus zal hij/zij een inlogcode krijgen waarmee wekelijks ingelogd kan worden voor het volgen van de 6 sessies (1,5 uur per sessie) en digitaal cursusmateriaal. Deelname aan de online Happyles-groepscursus is in principe anoniem.

 

De chatgroepen bestaan uit maximaal 6 deelnemers en worden begeleid door een getrainde professional van GGZ-preventie. Tijdens elke sessie staat steeds één thema centraal waarover thuisopdrachten zijn gemaakt. Deze opdrachten worden besproken in de online bijeenkomst. Jongeren krijgen tips en oefeningen aangereikt die hen kunnen helpen om zich vaker lekker in hun vel te voelen. Er wordt ook teruggegrepen op de oefeningen uit de lessen en dieper ingegaan op het nut van deze oefeningen. De online groepscursus is gebaseerd op benaderingen die bewezen effectief zijn in het terugdringen van depressiviteit en in het verhogen van psychisch welzijn: cognitieve gedragstherapie, de leuke activiteitenbenadering en positieve psychologie. De Happyles groepscursus is gebaseerd op het effectieve Grip op je dip.