FAQ

Jongeren

Hoe meld ik me aan?
Jongeren kunnen zich niet zelf opgeven voor Happyles, wel kunnen ze aan hun school, bijvoorbeeld zorgcoördinator of mentor, vragen of deze Happyles wil gaan uitvoeren. De school kan dan contact opnemen met het Trimbos-instituut.

Wat als mijn school geen Happyles aan kan/wil bieden?
Er zijn andere mogelijkheden om ervoor te zorgen dat jongeren weer lekker in hun vel zitten. Jongeren kunnen bijvoorbeeld naar de zorgcoördinator op school die hen kan helpen bij het vinden van de juiste hulp. Als jongeren liever anoniem via het internet een cursus willen volgen, dan kan dat door het volgen van de online groepscursus Grip Op Je Dip.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
De gegevens en antwoorden die jongeren invullen worden vertrouwelijk behandeld en anoniem opgeslagen.

 

Docenten

Kan ik als docent zelf Happyles geven?
Nee, dat kan niet, want bij Happyles gaat het om een integrale aanpak waarin school en zorgprofessionals samenwerken. Zowel de klassikale lessen als de online groepscursus dienen begeleid te worden door getrainde zorgprofessionals uit de jeugdhulpsector (bijvoorbeeld GGD/GGZ). Eventueel kan de mentor samen met de GGD of GGZ professional getraind worden om de lessen samen te geven. Op deze website kunt u als docent uw school aanmelden voor het aanbieden van het lesprogramma Happyles op het VMBO of MBO door te mailen naar happyles@trimbos.nl. Gezocht wordt dan naar een samenwerking met de regionale GGD of GGZ om Happyles uit te voeren.

 

Zorgverleners

Kan ik als zorgverlener Happyles geven?
Ja, na het volgen van een training kunt u, als GGZ-preventiewerker, medewerker van een GGD/JGZ, eerstelijnspsycholoog of andere professional met GGZ-achtergrond, de face-to-face klassikale les en de twee e-lessen van Happyles geven en het adviesgesprek met de leerlingen voeren. Dit doet u in samenwerking met docenten/mentoren en zorgcoördinatoren van scholen.

Kan ik vragen toevoegen aan de Happylestest?
Dat is mogelijk. De Happylestest bestaat nu uit verschillende online vragenlijsten die helpen bij het signaleren van problemen en doorverwijzing, namelijk de depressievragenlijst CES-D, de welbevindenvragenlijst WEMWBS en vragen over middelengebruik, schoolverzuim en de thuissituatie. Indien gewenst kunnen er vragen toegevoegd of geschrapt worden.

Wat zijn kosten?
Momenteel zijn de kosten €14,- per leerling. Deze kosten zijn inclusief toegang tot het Happyles-systeem, een afgesloten backoffice-omgeving, handleidingen, wervingsmateriaal, tussentijds evaluatiegesprek, en toegang tot de helpdesk van het Trimbos-instituut gedurende de looptijd van het project. Op aanvraag kunnen monitorgegevens worden geleverd. De inkomsten worden naast het uitvoeren van het primaire proces ook aangewend voor technische en inhoudelijke updates. De kosten zijn exclusief de eenmalige trainingskosten van 150 euro p.p. en de uitvoeringsuren van de onderwijsinstelling en de preventiewerkers (GGZ/GGD/JGZ).

Hoe meld ik me aan?
Aanmelden kan door contact op te nemen via: happyles@trimbos.nl.

CONTACTGEGEVENS

De site www.happyles.nl is een initiatief van het Trimbos-instituut:

Trimbos-instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht

Postbus 725
3500 AS Utrecht

telefoon 030-2971100
info@trimbos.nl

Voor vragen over Happyles: happyles@trimbos.nl