HAPPYLES

Happyles is een stepped care aanbod ter bevordering van welbevinden en geluk en ter preventie van depressieklachten bij jongeren tussen de 13 en 25 jaar op het VMBO en MBO. Happyles bestaat uit de volgende vaste onderdelen:

  • Klassikale introductieles: face-to-face les over geluk en niet lekker in je vel zitten.
  • Twee e-learning lessen - met theorie, oefeningen, tips en filmpjes.
  • Afsluitende klassikale les: face-to-face les met herhaling van lesstof.
  • Happylestest - online vragenlijst over depressie, welbevinden, thuissituatie, middelengebruik, schoolverzuim; voor- en nameting.

Ter aanvulling wordt geadviseerd om op basis van de Happylestest een adviesgesprek te voeren met alle leerlingen.

Onderstaand filmpje geeft een indruk van de inhoud en organisatie van Happyles.

Voor vragen of opmerkingen over Happyles, mail: happyles@trimbos.nl.

 

TEST JE GELUK
HAPPYLES OP SCHOOL?

Werkt u op een middelbare school of MBO en lijkt het u leuk om Happyles op uw school uit te voeren?
Neem dan contact op: happyles@trimbos.nl